Kategorie
PROJEKTY

FIFA 20 KRZYSZTOF PIĄTEK

FIFA20 z Krzysztofem Piątkiem
Content video do Internetu na potrzeby
kampanii reklamowej gry FIFA 20

Klient: Electronic Arts
Operator kamery: Damian Kosewski
Montaż video: Michał Perkowski