Skip to main content

Myj zęby z uśmiechem z Colgate i Biedronką!

Produkcja reklamy video jest procesem złożonym i standardowo trwa on kilka tygodni. Organizacja produkcji filmowej rozpoczyna się w momencie planowania i opracowywania strategii marketingowej, w tym również: opracowania pomysłu na spot reklamowy lub inny format video. Pomysły na reklamę video rodzą się w działach marketingu Klienta lub w Agencjach reklamowych. Etap między pomysłem a emisją spotu reklamowego należy do domu produkcyjnego, któremu powierzamy produkcję spotu.

Prawidłowa organizacja produkcji filmowej, czyli dobrze zaplanowane i przeprowadzone wszystkie etapy produkcji przez doświadczone domy produkcyjne są gwarancją sukcesu egzekucji filmu
w Internecie lub Telewizji. Zasada ta dotyczy zarówno małych, kameralnych produkcji oraz wysokobudżetowych projektów, bez wyjątku.

W poniższym artykule przedstawiamy wszystkie działania, które realizuje dom produkcyjny, od momentu zlecenia produkcji spotu reklamowego po jego emisję.

ETAP I
PREPRODUKCJA

Rozpoczyna się w momencie przekazania  domowi produkcyjnemu  treatmentu (wizji filmu na piśmie) lub briefu na produkcję. Te dwa dokumenty, w praktyce często stosowane zamiennie są ważnym wprowadzeniem w styl, nastrój i klimat filmu, który ma powstać.

Na podstawie briefu na etapie preprodukcji przygotowywane są:

  • storyboard czyli reklama rozrysowana obrazkami, z dokładnym opisem tego, co pokażemy
    w filmie reklamowym
  • casting brief – będący dokładnym opisem postaci, które występują w spocie reklamowym
  • obsada czyli wyszukanie odpowiednich aktorów do zamawianej produkcji
  • ekipa filmowa – skompletowanie trzonu ekipy realizującej produkcję
  • wyszukanie lokacji i dokumentacja techniczna przed zdjęciami
  • PPM – czyli inaczej: spotkanie przedprodukcyjne z Klientem, Agencją i Domem Produkcyjnym, na którym omawiane są wszystkie szczegóły produkcji i planu zdjęciowego

ETAP II
ZDJĘCIA

Plan zdjęciowy to drugi, bardzo ważny etap produkcji spotu reklamowego. Podczas dnia zdjęciowego zostają nagrane wszystkie ujęcia video zgodnie ze scenariuszem i storyboardem. Na etapie zdjęć pracuje cała ekipa filmowa zaangażowana do konkretnej produkcji. W zależności od złożoności scenariusza etap zdjęć może trwać od jednego do kilku dni zdjęciowych.

Plany zdjęciowe realizowane są w lokacji wybranej na etapie preprodukcji.

ETAP III
POSTPRODUKCJA

Postprodukcją nazywa się wszystkie działania wykonane po planie zdjęciowym, którym poddaje się nagrany materiał, aby uzyskać finalny spot reklamowy.

Pierwszym etapem postprodukcji jest tak zwany montaż offline czyli inaczej: wstępny montaż materiału, z dźwiękiem pilotowym z planu, bez emisyjnej jakości obrazu, bez efektów specjalnych, napisów, animacji oraz bez kolorkorekcji.
Na tym etapie montażysta przegląda, selekcjonuje i układa nagrany materiał.

Po zaakceptowaniu montażu offline czas na montaż on-line, czyli dopieszczanie materiału video
w jakości emisyjnej, dodawanie grafik, plansz, animacji czy napisów.

Postprodukcja dotyczy również ścieżki audio, czyli dbanie o wysoki poziom estetyczny dźwięku
w spocie reklamowym. Proces ten nazywamy postprodukcją dźwięku – inaczej: mastering. Na tym etapie dopracowuje się poziomy głośności wszystkich składowych elementów: dialogów, nagrań lektorskich, muzyki czy efektów dźwiękowych.

Kolorkorekcja jest jednym z ostatnich elementów postprodukcji. Do każdego ujęcia z materiale video ustala się światło, kontrast, kolor oraz jego nasycenie, temperaturę czy jaskrawość. Kolorkorekcją nadajemy odpowiedni styl i klimat w finalnej produkcji.

Po tak przygotowanym materiale filmowym czas na kolaudację, czyli komisyjny odbiór gotowego spotu reklamowego, ocena i dopuszczenie do dalszej dystrybucji.

js

Podobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Leave a Reply