Skip to main content

W zależności od rodzaju i wielkości produkcji, przy realizacji filmu reklamowego lub sesji zdjęciowej pracuje tak zwany zespół produkcyjny lub inaczej ekipa filmowa.

Optymalizowanie procesu produkcji polega między innymi na dobraniu odpowiedniego składu zespołu produkcyjnego odpowiedzialnego za prawidłowe przygotowanie, przebieg i realizację produkcji.

Organizowanie planu zdjęciowego czyli miejsca, gdzie wykonuje się zdjęcia do filmu wymaga skompletowania ekipy odpowiedzialnej za poszczególne etapy produkcji filmowej.

Wyjaśniamy, kto jest kim i za co odpowiada przy produkcji video lub foto.

 • PRODUCENT
  jest zazwyczaj właścicielem firmy produkującej materiały video.
  Kieruje wszystkimi elementami filmu poprzez zapewnienie optymalnych warunków finansowych
  i kreatywnych produkcji, zarządzając wszystkimi pionami realizacyjnymi. Odpowiada za całokształt realizowanej produkcji filmowej lub fotograficznej.
 • KIEROWNIK PRODUKCJI
  jest organizacyjno-operacyjnym i finansowym kierownikiem filmu.
  Przygotowuje budżet produkcyjny i kosztorys oraz zarządza nim. Opracowuje wstępny harmonogram zdjęć, kontroluje pracę ekip w okresie preprodukcji, produkcji i postprodukcji. Odpowiada za kontakt z Agencją lub Klientem oraz trzyma w ryzach budżet i harmonogram produkcji.
 • POSZUKIWACZ LOKACJI
  osoba odpowiedzialna za wyszukanie wszystkich lokacji według briefu do wykorzystania w filmie reklamowym. Przygotowuje dokumentację fotograficzną, opracowuje logistykę.
 • REŻYSER
  jest osobą odpowiedzialną za kreatywne opowiedzenie scenariusza środkami filmowymi. Opracowuje treatment, czyli koncepcję filmu. Razem z operatorem decyduje o sprzęcie filmowym, ze scenografem obmyśla elementy scenograficzne, uczestniczy również w castingu – zatwierdzając wybór aktorów, a na planie zdjęciowym zarządza ekipą filmową i aktorami.
 • OPERATOR OBRAZU
  jest szefem zespołu, kierownikiem zdjęć. Ustala kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia
  i rodzaje stosowanych planów filmowych. Jest osobą odpowiedzialną za wszystko, co wiąże się
  z obrazem.
 • OPERATOR KAMERY
  to osoba odpowiedzialna za prowadzenie kamery podczas planu zdjęciowego. Odpowiada za ruch kamery i kompozycję obrazu.
 • GAFFER
  inaczej: mistrz oświetlenia. Jest szefem oświetlaczy. Odpowiada za dobranie odpowiedniego światła na plan zdjęciowy, współpracując ściśle z operatorem obrazu.
 • SCENOGRAF
  dba o kreatywne ujęcie wszystkich elementów (poza aktorami) na planie zdjęciowym. Praca scenografa polega na opracowaniu i przygotowaniu lokacji. Dba o spójność identyfikacji wizualnej produkcji, w tym: kolorystykę elementów scenograficznych
 • KOSTIUMOGRAF (STYLISTA)
  odpowiada całościowo za zaprojektowanie oraz dobranie wszystkich kostiumów i stylizacji aktorów. Opracowuje kolorystykę oraz styl ubioru osób grających w scenie. Dba o wszystkie szczegóły stylizacji związanych z ostatecznym wyglądem aktorów w poszczególnych scenach.
 • REŻYSER DŹWIĘKU
  inaczej: projektant dźwięku, główny operator dźwięku. Jest to osoba, która dba o całość procesu udźwiękowienia filmu. Nadzoruje każdy etap tworzenia dźwięku – przemyśla sposób realizacji, nagranie dźwięku, montaż i postprodukcję, a na końcu kontroluje zgranie i mastering. Bierze pełną odpowiedzialność za ostateczną jakość dźwięku w filmie.
 • MONTAŻYSTA OBRAZU
  to osoba, która wykonuje montaż filmu. Dba i odpowiada za właściwą synchronizację obrazu
  i dźwięku, zgodnie ze wskazówkami reżysera przy większych produkcjach lub samodzielnie zajmuje się kreatywnym połączeniem ujęć w określoną całość. Nadaje filmom rytm narracji.
 • KOLORYSTA
  jest technikiem na etapie postprodukcji filmów reklamowych. To osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie kolorystyki filmu w celu uzyskania określonego stylu lub nastroju.
js

Podobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Leave a Reply